RockElectronicPopFolk, CountryJazzFunkHip-hopClassicalReggaeLatinScreenBluesOther recordsFor KidsBrassMiscellaneous
» » Kakelsättning Stockholm - Kakelsättning Stockholm
Kakelsättning Stockholm - Kakelsättning Stockholm MP3

Performer:

Kakelsättning Stockholm

Title:

Kakelsättning Stockholm

Genre:

Miscellaneous

MP3 album size:

1648 mb

Rating:

4.1

Country:

Sweden

Kakelsättning Stockholm - Kakelsättning Stockholm MP3

Notes

Mykos AB - Stockholm - Kakelsättning - Badrum - Kök - Kakel - Plattsättare - Georgios Pantazakis - 556749-7358 - Älvsjö Skärholmen

Kakelsättning Stockholm
Visit For Site:-http://mykos.se/

MykosPlattsättning AB ärettväletableratPlattsättningsföretagsomutförallavanligtförekommandearbeteninomplatt- &kakelsättning, naturstenoch terrazzo vid nyproduktion, ombyggnationsamtrenoveringar. Företagetutföröver spackling i allmänautrymmens.k. planspackling.
Kakelsättning Stockholm
TotalentreprenörinomPlattsättningoch Spackling
Mykosutförregelbundettotalentreprenaderavbadrum, plattsättningoch spackling till fastighetsägareoch de störrebyggföretag.Mykossiktaralltidpåattöverträffakundenochbeställarensförväntningarochvara en ledandeaktörinomkvalitativplattsättning.
Nöjdakunder& bra resultat
Kakelsättning Stockholm
Företagethargenomvälutfördaarbeten, tydligkommunikationochservicekänslautvecklatverksamhetenochjobbaridag med återkommandekunderoch via rekommendation.MykosPlattsättning AB startades 1999 avGeorgisochAnettePantazakis. Under årenharvivuxitochidaghar vi ett 40-tal anställda. Företagethar en gedigenerfarenhetinomstörrearbeteninomplattsättningochviserframemotmöjlighetenattutförkvalitativahelhetslösningar till kommersiellabeställare, byggherrarochfastighetsägare.
Ordningochreda
Kakelsättning Stockholm
MykosPlattsättning AB har ID06 samtcertifikatförbadrumenligt BKR, Byggkeramikrådet.Vianvänderkvalitetsmaterialfrån de ledandeleverantörernaförhållbarakundlösningar. Företagetinneharerforderligaentreprenad- ochtrygghetsförsäkringar, god ekonomisamt F-Skattsedel.
Visit For Site:-http://mykos.se/
Address: Kristallvägen 9
126 78 Hägersten
Email: [email protected]
Org.no: 556749-7358

Related to Kakelsättning Stockholm - Kakelsättning Stockholm